سرویس اجتماعی-مدیر آموزش و پرورش شهرستان خوانسار اجرای طرح دادرس در مدارس شهرستان را ضروری خواند.
به گزارش خوانسارنیوز به نقل از روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش خوانسار، رضا دهاقین در جلسه مشترک با رییس هلال احمر به اتفاق کارشناس امور جوانان این جمعیت با بیان این مطلب تاکید کرد: در هر خانواده باید یک امدادگر وجود داشته باشد که قادر به ارائه کمک های اولیه به اعضای خانواده در موارد ضروری باشد.
رییس جمعیت هلال احمر خوانسار نیز ضمن قدردانی از همکاری و حمایت‌های آموزش و پرورش در اجرای طرح های این جمعیت در طول سال تحصیلی اظهار امیدواری کرد از ظرفیتهای در اختیار هلال احمر به نحو مطلوب در راستای اهداف آموزش و پرورش بهره برداری به عمل آید.
دکتر فروغی، رویکرد هلال احمر را حرکت بیشتر به سمت امور فرهنگی اعلام کرد و از پیگیری برای در اختیار گرفتن مجموعه سالن جمعیت توسط خود هلال احمر برای اجرای بیشتر امور فرهنگی پس از اتمام قرارداد با پیمانکار فعلی خبر داد.
در این نشست همچنین در خصوص عضویت فرهنگیان و دانش آموزان در جمعیت داوطلبان هلال احمر و ارائه‌ی آموزش های لازم به آنان بحث و تبادل‌نظر به عمل آمد.